دشت فسیلی مراغه

این منطقه دارای شهرت بین المللی بوده و به عنوان بهشت فسیل شناسان مشهور است. مراغه ميليونها سال قبل در دورۀ دوم و سوم زمين شناسي، قبل از فوران آتشفشان سهند محل استقرار و زندگي حيوانات عظيم الجثه بوده است. فسيل­هاي مكشوفه از 32 گونه پستانداران و 2 جنس پرندگان، دلیلی بر این مدعاست. وسعت این منطقه به 40 هزار هكتار می رسد كه مساحتی برابر 1026 هكتار آن توسط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان «اثر طبیعی- ملی فسیلی مراغه» حفاظت می­شود. بسیاری از فسیل­های کشف شده از این منطقه در دانشگاه­های وین، اتریش، پاریس، لندن و لس آنجلس نگهداری می­شود. اولین موزۀ دیرینه‌شناسی و سنگوارۀ ایران به مساحت ۵ هزار متر مربع در آینده در مراغه احداث خواهد شد تا آثار یافت ‌شده از این منطقه در آن نگهداری شوند.